Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

aşina sıfat
(a:şina:)
Bildik, tanıdık, bilinen

familiar - adjective
/fəˈmɪliər/
well known to you; often seen or
heard and therefore easy to recognize

Aşina, Türkiye’den sanatçı kitabı basım ve dağıtım projesidir; her ne kadar fiziksel sınırları tanısa da, bu sınırları aşmanın yollarını arar.

Aşina is an artist book publication and distribution project from Turkey; it acknowledges physical borders but seeks ways to go beyond them.

Aşina tanıdıktır; bildiğiniz ve henüz tanışmadığınız birisidir.

Aşina is not a stranger; it is someone you know and have not met yet.

Aşina toplulukları birbiriyle tanıştırır; hikâyelerin sınır tanımadığına inanır ve onları, seyahat edebilen bir mecraya büründürerek yeni ve meraklı kulaklara ulaştırmayı hedefler.

Aşina introduces communities to one another; it believes that stories know no boundaries and aims to help them reach new, curious ears by turning them into a medium that travels.

Aşina bizi birbirimizden ayıran tanımlamalara pek kulak asmaz; hayatlarımızın müşterekliği ve mücadelemizin benzerliğini ortaya çıkarır.

Aşina does not believe in definitions that separate us; it helps manifest the commonalities of our lives and the familiarity of our struggles.

AŞİNA SEÇKİSİ

Aşina Projesi açık çağrısı sona erdi. Başvuran tüm sanatçılara çok teşekkürler! Başvuru sonuçları web sitemizde ve instagram hesabımızda duyurulacak. Takipte kalın!

OPEN CALL

Open call for Aşina Project is over! Thank you all for applying! The results will be announced on our Website and Instagram account! Stay tuned!

Aşina Projesi

AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen Aşina projesi, Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçıların, küratörlerin, yazarların ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamak için oluşturulmuştur.

Günümüz sanat dünyasının küresel ölçeği, mevcut kültürel aktörleri uluslararası bir platformda faaliyet gerçekleştirmeye zorlarken, Türkiye’deki sanat üreticileri, zorlayıcı yerel koşullar altında üretim yapmak ve uluslararası ağlara dahil olmakta güçlük çekmektedir. Projenin amacı, yerel kültür üreticileriyle birlikte çalışarak, Türkiye’de yaşayan sanatçıların ihtiyacı olan yayın üretim alanını yaratabilmek ve hiçbir kuruma bağlı kalmadan, üretilen sanatçı kitaplarının Avrupa’daki dağıtımına destek vermektir. Aşina, proje kapsamında üretilen sanatçı kitaplarıyla birlikte yerel içerik ve konuların, küresel sanat dünyasında yer edinmesi için Avrupa Birliği (AB) odaklı uluslararası ağlar oluşturmayı hedeflemektedir. Kitapların sınırları aşma gücüne inanan Aşina, ifade özgürlüğünün sanat kitapları aracılığıyla uluslararası dolaşımını ve ulaşılabilirliğini kutlar.

Sanat yayınları aracılığıyla, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğu ilerletmek amacıyla başlatılan proje, her iki bölgede var olan, insan hakları, ifade özgürlüğü ve ekoloji konularındaki ortak endişeleri paylaşır ve bu konulara özenle yaklaşır. Aşina, aynı özenle, Türkiye’de var olan sanat yayınları alanlarının mücadelesine, sanatçı yayınları üretimlerine olan devlet ve özel desteklerin yetersizliğine, bağımsız üretim ve düşünce ağlarının seyrekliğine dikkat çekmeyi diler. Proje kapsamında, sanatçı kitabı üretimi ve dağıtımı dışında gerçekleşecek olan atölye ve seminerler, Türkiye’de sanat yayınları konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlar.

Sanatçı kitaplarının ve yayınlarının sivil toplum diyaloğunda önemli bir yere sahip olduğuna inanan Aşina, kültürel üretimlerin, çok sesliliği ve kapsayıcılığı teşvik ederek kamuoyu fikrini şekillendirmede çok önemli bir rol oynadığının farkındadır. Bu sebeple, bağımsızlığını koruyarak, birlikte çalıştığı yerel üretimlerin deneysel ve rastlantısal sanatsal süreçlerine değer verir ve tüm sürecin, öncelikli olarak sanatçıların faydalanabileceği koşullarda gerçekleşmesine özen gösterir. Sanat üretimlerinin uzun vadede yarattığı etkiyi düşünen Aşina, proje kapsamında üretilen yayınların, yenilikçi, işbirlikçi ve kapsayıcı olması için gayret eder ve sanatçıların ifade özgürlüğünü ve güçlü söylemlerini öncelik edinir.

Aşina Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

PROJE EKİBİ
Faydalanıcı: AB Çalışmaları Merkezi Derneği
Proje Destekçisi : EU
Proje Ekibi : Rasim Canatan, Ebru Yalçın, Özge Özcan, Meral Ece Tankal, Gözde Güngör, Gözde Filinta, Eren İleri, İpek Burçak, Serbay Sivrikaya, Fehmi Özüseven

Aşina Project

The Aşina project, carried out by The EU Activities Centre (EUAC) and implemented with the support of the European Union, was created to support the production of artist publications by artists, curators, authors, and researchers living or working in Turkey and to ensure the visibility of these publications in Europe.

While the global scale of today's art world forces existing cultural actors to operate on an international platform, art and culture producers in Turkey have difficulties in producing and being included in global networks under challenging local conditions. The project aims to create a publication production space needed by artists living in Turkey by working with local cultural producers and supporting the distribution of these produced art publications in Europe without being affiliated with any institution. Along with the artist publications, Aşina aims to create European Union (EU) oriented international networks so that local content and issues can take place in the global art world. Believing in the power of books to cross borders, Aşina celebrates the international circulation and accessibility of freedom of expression through art books.

Initiated to further the cultural dialogue between the European Union and Turkey through art publications, the project acknowledges the shared concerns of human rights, freedom of expression, and ecology existing in both regions and approaches these issues with care. In addition to that, Aşina wishes to draw attention to the struggle of art publications in Turkey, the inadequacy of state and private support for the production, and the sparseness of the independent output and knowledge networks. Apart from producing and distributing artist publications, the project organizes workshops and seminars to raise awareness about art publications in Turkey.

Believing that artist books and publications have an important place in civil society dialogue, Aşina recognizes that cultural productions play a crucial role in shaping public opinion by promoting diversity and inclusion. For this reason, it values ​​the experimental and incidental artistic processes of the local productions it works with while maintaining its independence and takes care that the whole process takes place in conditions that primarily benefit the artists. Considering the long-term impact of art productions, Aşina strives to ensure that the publications produced within the project's scope are innovative, collaborative, and inclusive, prioritizing the freedom of expression and robust discourse of the artists.

Aşina Project'' is supported under the “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II)” implemented by the Ministry of Culture and Tourism with the financial support of the European Union. The “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II)” aims at promotion and enhancement of common cultural heritage activities implemented in partnership between Turkish and EU organizations. The Ministry of Culture and Tourism is the responsible institution for the technical implementation of the Grant scheme Programme, while the Central Finance and Contracts Unit is the Contracting Authority.

PROJECT TEAM
Beneficiary: AB Çalışmaları Merkezi Derneği
Project Sponsor : EU
Project Team : Rasim Canatan, Ebru Yalçın, Özge Özcan, Meral Ece Tankal, Gözde Güngör, Gözde Filinta, Eren İleri, İpek Burçak, Serbay Sivrikaya, Fehmi Özüseven

S.S.S

Kimler Başvurabilir?

Projeye, Türkiye’de yaşayan ve/veya çalışan, 18 yaşın üzerindeki her sanatçı, küratör, araştırmacı ve yazar, bireysel veya kolektif olarak başvurabilir.

Birden fazla yayın önerisi ile başvurabilir miyim?

Evet, her bir başvuru için yalnızca bir yayın önerisi kabul edilecek olup, kişiler birden fazla başvuru yapabilir. Bunun için, aynı kişisel bilgiler ancak farklı yayın önerisi ile yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvurular ücretsiz mi?

Kâr amacı gütmeyen Aşina projesine başvuru ücretsizdir.

Başvurular ne zaman başlar ve ne zaman sonlanır?

Başvurular 7 Temmuz 2021’de başlar ve 31 Ağustos 2021’de Türkiye saatiyle 23:59’da sonlanır. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Kolektif olarak başvuruyoruz. Kimin bilgilerini yazmalıyız?

Kolektif olarak başvuruyorsanız, kendi aranızda belirlediğiniz irtibat kişisinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Anketteki biyografi kısmında, ekibinizdeki her kişi için en fazla 250 kelime ile sınırlı biyografi yazmanız gerekir. Ankette, kolektifi tanıttığınız bir bölüm vardır. Diğer tüm sorulara ortak cevap verilmelidir.

Ne tür yayınlar ile başvuru yapabilirsiniz?

Başvurusu yapılan yayın önerileri, daha önce yayınlanmamış, özgün eserler olmalı ve başvuran kişilerin tarafından meydana getirilen eserler olmalıdır. Her türlü yaratıcı yayın önerisi kabul edilmektedir, ancak yayınlar proje sonunda basılı yayın/kitap olabilecek şekilde üretilmelidir.

Hangi tür başvurular dikkate alınmaz?

Yalnızca dijital olarak yayınlanacak projeler kabul edilmez. Seri üretime giremeyecek, el yapımı yayın tasarımları dikkate alınmaz. Üretilen her yayın, tek başına birer özgün iş olarak ele alınır, ve belirli bir sanat eserine veya mekana bağlı olan yayın önerileri kabul edilmez. Herhangi bir şekilde, insan haklarını ihlal eden ve nefret söylemi içeren içerikler, kabul edilmeyecektir.

Başvuru için kitabımın fiziksel bir kopyasını göndermem gerekiyor mu?

Hayır, başvuru sürecinde aklınızdaki üretimin görsellerini (dijital veya el çizimi taslak) dijital dosya olarak eklemeniz, ve anketteki tasarım/üretim sorularını yanıtlamanız yeterli.

Yayınlar nasıl seçilir?

Başvurulan her proje, Aşina ekibi ve jüri tarafından incelenecek ve seçilen projeye ortak bir karar ile karar verilecektir. Başvurulan yayın önerileri, Aşina projesinin, çok seslilik ve eşitlik gibi genel hedeflerine uygun olarak değerlendirilecektir.

Sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanacak?

Başvuru sonuçları, Ekim 2021’de, Aşina’nın web sitesi ve Instagram hesabından açıklanacaktır.

Başvurum kabul edilirse ne olur?

Başvurunuz kabul edilirse size email gönderilecektir. Daha sonra, Aşina ekibi ile ilk online toplantı yapılır ve süreç başlar. Projeye kabul edilen başvurular ve başvuru sahiplerinin bilgileri, Aşina’nın websitesinden ve instagram hesabından duyurulur. Bu bilgiler, başvuruya yüklediğiniz bilgilerden hazırlanır. Portre ve proje görseli, başvuru sahibi ile birlikte seçilir ve onaylanır.

Başvurum kabul edilmezse ne olur? Gönderdiğim başvuru dosyasına ne olacak?

Başvurunuz kabul olmadığı için üzgünüz. Projeniz kabul olmadığı takdirde, başvurunuzda yüklediğiniz, iletişim bilgileri hariç, tüm bilgiler silinecektir. İletişim bilgilerinizi, yalnızca projemizin bültenini sizinle paylaşmak ve etkinliklerimize dahil etmek için kullanacağız.

Tasarım desteği alabiliyor muyum?

Tek bir yayın için bireysel tasarımcı desteği yoktur; katılımcılar tasarımlarını hazırlar ve baskıya için hazır hale getirir. Tasarım sürecinde Aşina, sürece yön vermek için katılımcılarla buluşacak.

Başvurum kabul edilirse ödeme alacak mıyım?

Hayır, Aşina hiçbir bireysel ödeme yapmaz.

Proje sürecinde herhangi bir ödeme yapacak mıyım?

Hayır, Aşina tüm proje sürecinin masraflarını karşılar ve katılımcılardan hiçbir ödeme alınmaz. Seçilen altı yayının basım ve dağıtım tamamen Aşina tarafından karşılanır.

Yayınım/Kitabım satılacak mı?

Kâr amacı gütmeyen Aşina, Avrupa’ya ve Türkiye’ye dağıttığı hiçbir kitabı satmaz. Yayınlar ticari satış yapan kitapçılara gönderildiğinde, elde edilen tüm satış geliri kitapçıya gidecektir. Aşina kendisine veya sanatçılara herhangi bir gelir sağlamaz.

Telif hakkı kimin olacak?

Yayınların/kitapların %100 telif hakkı sanatçılara aittir. Proje bitiminde, yayın sahibi sanatçılar, üretimlerine istedikleri gibi devam edebilir ve satış yapabilir. Proje sonrası devam edilen yayınlarda, Aşina’nın künyesini ya da logosunu kullanmak zorunlu değildir.

Hâlâ birkaç sorum var. Size nereden ulaşabilirim?

Sorularınız için asinaprojesi[et]gmail.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

F.A.Q

Who Can Apply?

Any artist, curator, researcher, and writer over the age of 18, living or working in Turkey, can apply to the project individually or collectively.

Can I apply with more than one publication proposal?

Yes, you can. But only one publication proposal for each application is accepted. Individuals may submit more than one application. For this, you need to apply again with the same personal information but with a different publication proposal.

Are applications free?

Aşina is a non-profit project and you do not need to pay to apply.

When does the application period start and when is the deadline?

Applications start on the 7th of July 2021 and end on the 31st of August 2021 at 23:59 GMT+3. Applications after this date will not be accepted.

We are applying as a collective. Whose name should we put on the application?

If you are applying as a collective you have to decide a contact person amongst yourselves and enter their info. You need to enter a separate bio for each one of you (max. 250 words for each member) in the biography section and there is also a separate section where you introduce your collective in the questionnaire. All other questions must be answered collectively.

What kind of publications can we apply with?

The publication proposals must be original works that have not been published before and must be created by the applicants. All kinds of creative publication proposals are accepted. However, it should be available to be printed to become a physical publication at the end of the project.

What types of applications are not considered?

Publication ideas that were imagined only as digital works are not accepted. Ideas that can not be mass produced or handmade publication / book ideas are not taken into consideration. Each publication is considered as an original work of art, so submissions that rely on other artworks or spaces are not accepted. Content that violates human rights in any way or contains hate speech is not accepted.

Do I need to submit a physical copy of my book for reference?

No, adding the imagined production visuals (digital or/and hand-drawn draft) digitally to your application and answering the design/production questions will suffice.

How are publications selected?

Every project will be examined by the Aşina team, its partners and a selected jury and the final decision will be made collectively. The proposals are evaluated in accordance with the general objectives of Aşina, such as diversity and equality.

When and where will the results be announced?

The application results will be announced in October 2021 on Aşina's website and Instagram account.

What happens if my application is accepted?

If your application is accepted, an email will be sent to you. Then the first online meeting is held with the Aşina team, and the process begins. With the applicants' information, the selected projects are announced on Aşina's website and Instagram account. This information is prepared from the information you have provided us on your application. The portrait and project image are selected and approved together with the applicant.

What happens if my application is not accepted? What will happen to the application file I submitted?

We are sorry that your application was not accepted. If your project is not selected, all the information you have uploaded in your application will be deleted, except for the contact information. We will only use your contact information to share our project's newsletter with you and to include you in our events.

Can I get design support?

There is no individual designer support for a single publication; the participants prepare their designs and submit them for printing. During the design process, the Aşina team will meet with participants to help guide the process.

Will I get paid if my application is accepted?

No, Aşina does not make any individual payments.

Will I make any payments during the project?

No, Aşina covers the entire project costs, and no payment is taken from the participants. The costs of production and dissemination to Europe of the printed publications are fully covered by Aşina.

Will my publication/book be sold?

Aşina, a non-profit project, does not sell any of the books it distributes to Europe and Turkey. When the publications are sent to commercial bookstores, all the sales revenue will go to the bookstore. Aşina can not generate any revenue for itself or artists.

Who will own the copyright?

The copyrights of the publications belong to the artists. At the end of the project, the artists can continue their production as they wish, without Aşina's masthead or logo.

I still have a couple of questions. How do I reach you?

You can email us on asinaprojesi[at]gmail.com with your questions.