Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

İpek Aşıkoğlu

İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesinde okudu, özel hukuk alanında yüksek lisans yaptı ve halen doktorasına devam etmektedir. 2014 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yapan İpek Aşıkoğlu, hukuk ile yeniliğin buluştuğu alanlarda çalışmaktan ve üzerine düşünmekten keyif almaktadır. 2018 yılında Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri isimli yüksek lisans tezi kitap olarak basılmıştır. Özel olarak kişisel verilerin korunması alanında çeşitli makaleleri yayınlanan İpek Aşıkoğlu aynı zamanda ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.

She studied at the Faculty of Law at Istanbul University, completed her master's degree in private law and is still pursuing her doctorate. İpek Aşıkoğlu, who worked as a lawyer for a while after graduating from the University in 2014, enjoys working in areas where law and innovation meet and enjoys thinking about these areas. In 2018, the master's thesis named Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri was published as a book. İpek Aşıkoğlu, who has published various articles in the field of personal data protection, also continues her studies in the fields of commercial and intellectual property law.


İpek Çınar

1992 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. 2020 yılında UdK Berlin’de yer alan Art in Context Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı ve aynı kurumun AStA’sında ayrımcılık karşıtlığı departmanının koordinatörlüğünü sürdürüyor. 2011 yılından bu yana fotoğraf ağırlıklı çalışmalar üreten Çınar, yazıyla fotoğrafı harmanladığı hikayeler anlatıyor. Bu üretiminin yanı sıra çeşitli yayınlara metin, yazı dizileri ve sergi katalogları hazırlıyor; özellikle fotoğraf konusunda içerik danışmanlığı yapıyor. Poligon “The Shooting Gallery” ve Ka’da kişisel sergiler açtı ve yurtiçi/yurtdışı birçok grup sergisine katıldı. Çeşitli ülkelerde artist residency, çalıştay ve festivallere davet edilerek sergi ve konuşmalarda yer aldı. AICA Turkey’nin de bir üyesi olan İpek Çınar, 2015 yılından bu yana Orta Format’ın eş editörüdür ve bu yayını çok sevmektedir.

She was born in 1992 in Ankara. She completed her undergraduate education at METU, Department of Political Science. In 2020, she started her master's education at the Art in Context Department at UdK Berlin and continues to act as the coordinator of the anti-discrimination department at the AStA of the same institution. Çınar, who has been producing photography-based works since 2011, tells stories in which she blends writing and photography. In addition to this production, she prepares texts, series of articles and exhibition catalogs for various publications; she is a content consultant especially on photography. She held personal exhibitions at Poligon "The Shooting Gallery" and Ka and participated in many group exhibitions in Turkey and abroad. She was invited to artist residency, workshops and festivals in various countries and took part in exhibitions and gave speeches. İpek Çınar, who is also a member of AICA Turkey, has been co-editor of Orta Format since 2015 and loves this publication.


Yayın Özeti

Good Deed Bad Deed, masa oyunu formatında üretilen bir sanatçı yayınıdır. Bu yayının ana amacı, fotoğrafçılar başta olmak üzere lens tabanlı çalışmalar üreten sanatçıların; üretim ve yargılama sürecinde sahip oldukları niyetleri ifade etmeleri, sorgulamaları ve farklı bakış açılarının bu niyetlere nasıl yaklaştığını deneyimlemeleridir. İdeal bir dünyada her birimiz senaryolar karşısında oldukça etik ve politik olarak doğru olanı yapacağımızı düşünürken; pratikte her zaman en doğru kararları veremiyoruz. Kimi zaman maddi unsurların, kimi zaman ilişkilerin, kimi zaman ise kişisel hazların etkilediği karar mekanizmalarımız; kimliğimiz ve üretim alanımızın kabullenilmiş kuralları nedeniyle gelişen yargı mekanizmalarıyla çarpışıyor. Good Deed Bad Deed, karar ve yargı mekanizmaları arasındaki bu çarpışmayı tartışmaya dönüştürmeyi amaçlıyor. Fotoğrafçıların karşılaşabilecekleri, etik dilemmalar içeren 75 varsayımsal senaryo üzerinden, insanların hem böyle bir durumda ne yapacaklarına dair kararlarını anlatmalarını hem de diğerlerinin bu kararlar karşısındaki yargılarını dinlemelerini hedefliyor.

Good Deed Bad Deed is an artist publication produced in board game format. The main purpose of this publication is for artists who produce lens-based works, especially photographers; expressing and questioning the intentions they have in the production and judgment process and experiencing how different perspectives approach these intentions. While we think that in an ideal world, each of us would do the right thing ethically and politically in the face of scenarios; In practice, we can't always make the right decisions. Our decision mechanisms, which are sometimes influenced by material factors, sometimes by relationships, and sometimes by personal pleasures, collides with the judicial mechanisms that develop due to our identity and the accepted rules of our production area. Good Deed Bad Deed aims to turn this clash between decision and judicial mechanisms into a discussion. Through 75 hypothetical scenarios that include ethical dilemmas that photographers may encounter, it aims to have people both explain their decisions about what to do in such a situation and listen to the judgments of others about these decisions.