Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

Sevil Tunaboylu

Sevil Tunaboylu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında kâr amacı gütmeyen bir inisiyatif olan Mtaär Açık Sanat Alanı’nın eş yürütücülüğünü üstlendi. 2007 yılından bu yana görsel sanatlar eğitmenliği yapan Tunaboylu, ilk kişisel sergilerini 2012 ve 2015 yıllarında Sanatorium Galeri’de açtı. 2018 yılında Suzi Erşahin’in İsveç Konsolosluğu’nda Türkiyeli kadın sanatçıları konuk ettiği “Tiny Office Art” projesi kapsamında bir kişisel sergi, aynı yıl Güneş Terkol ile birlikte NOKS Bağımsız Sanat Alanı’nda “Üç Pencerelik Oyun” ve Eda Gecikmez ile artSümer Galeri’de “Güneş Yerinde” grup sergilerini hazırladı. “Bitmez Tükenmez Dönüşe Geçtiler” adlı son kişisel sergisini 2020’de Tütün Depo’sunda açtı. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Sevil Tunaboylu graduated from Mimar Sinan Fine Arts University Painting Department in 2005. Between 2008 and 2010, she co-directed the Mtaär Open Art Space, a non-profit initiative. Tunaboylu, who has been a visual arts instructor since 2007, opened her first personal exhibitions at Sanatorium Gallery in 2012 and 2015. In 2018, she prepared a solo exhibition within the scope of the "Tiny Office Art" project, in which Suzi Erşahin hosted female artists from Turkey at the Swedish Consulate, and in the same year, she prepared the group exhibitions "Üç Pencerelik Oyun" in NOKS Independent Art Space with Güneş Terkol and "Güneş Yerinde" at artSümer Gallery with Eda Gecikmez. She opened her last solo exhibition titled “Bitmez Tükenmez Dönüşe Geçtiler” at Tütün Deposu in 2020. She lives and works in Istanbul.


Yayın Özeti

Bu kitabı, bilinç akışıyla yazan, çizen ve yontan bir elin hızla akan zamana karşı direncinin bir belgesi niteliğinde düşünüyorum. Kalıntılar, eşyanın dili, nesnenin hafızası, aidiyet ve köksüzlük kavramları arasında gidip gelen düşünme egzersizleri, deneyimin yoğunluğuna tanıklık eden imgeler, havada asılı kalan duygular ve oluşlar üzerine bir belge.

I think of this book as a document of the resistance of a hand that writes, draws and carves with stream of consciousness against how rapidly time flies by. It is a document on thinking exercises, images that testify to the intensity of the experience, feelings and occurrences suspended in the air that alternate between the concepts of ruins, language of thing, the memory of the object, belonging and rootlessness.