Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

Sina Zeytinoğlu

Sina Zeytinoğlu [İstanbul, 1989] Liseyi Robert Kolej’de okudu. Reed College’dan fizik lisansı, Zürih ETH’dan kuantum fizik teorisi yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Halen çalışmalarını Harvard Üniversitesi doktora sonrası araştırma programında devam etmektedir.

Sina Zeytinoğlu [İstanbul, 1989] He attended high school at Robert College. He received his undergraduate degree in physics from Reed College and his MA and PhD in quantum physics theory from Zurich ETH. He is still continuing his studies in postdoctoral research program at Harvard University.


Sevinç Çalhanoğlu

Sevinç Çalhanoğlu’nun çalışmaları, mekânın hafızası, anlatılar ve edebiyatın dönüştürücü gücü etrafında şekilleniyor. Üretiminin merkezinde yazı olmakla beraber ses ve fotoğrafı da eserlerinde kullanan sanatçının yer aldığı okuma sahneleri ve sergiler arasında River to River, New York, (2020), bir şiirin peşinde, GYF 10: Devam Etmek Gerek, Zilberman Gallery, İstanbul (2019); Read My Word Festival, Amsterdam (2018); Double Language performans serisi, Soloway Gallery, New York (2018); Kaybolan Aracı, Müze Evliyagil, Ankara (2018); Ama Kent Aynı Kent, HER HÂL, Salt Galata, İstanbul (2017) ve Sea of not seeing, Tiny Office, İsveç Konsolosluğu, İstanbul (2017) yer alıyor. “İstanbul Bienali Şehri Nasıl Dönüştürdü?” başlıklı makalesini American Folklore Society Annual Meeting’de (Long Beach, ABD, 2015) sundu. Sanatçı Beykoz Kundura’da yürütülen sözlü tarih ve arşiv projesi Kundura Hafıza için çalıştı. Evde bir gezinti (periferik) (Nod Yayınları, 2016) ve Et/ve/Fal (Heterotopya Yayınları, 2017) adlı iki şiir kitabı bulunuyor. Evde bir gezinti (periferik) genişletilmiş çevirisi A Promenade at Home ve My Life in Curves Bored Wolves Press’ten yayımlandı.

Sevinç Çalhanoğlu's works are shaped around the memory of space, narratives and the transformative power of literature. Reading scenes and exhibitions featuring the artist, who uses sound and photography as well as writing at the center of her production, include River to River, New York, (2020), bir şiirin peşinde, GYF 10: Devam Etmek Gerek, Zilberman Gallery, İstanbul (2019); Read My Word Festival, Amsterdam (2018); Double Language performans serisi, Soloway Gallery, New York (2018); Kaybolan Aracı, Müze Evliyagil, Ankara (2018); Ama Kent Aynı Kent, HER HÂL, Salt Galata, İstanbul (2017) ve Sea of not seeing, Tiny Office, İsveç Konsolosluğu, İstanbul (2017). She presented her article titled “İstanbul Bienali Şehri Nasıl Dönüştürdü?” at the American Folklore Society Annual Meeting (Long Beach, USA, 2015). The artist worked for Kundura Hafıza, an oral history and archive project carried out in Beykoz Kundura. She has two poetry books called Evde bir gezinti (periferik) (Nod Publishing, 2016) and Et/ve/Fal (Heterotopya Publishing, 2017). An extended translation of Evde bir gezinti (periferik) and My Life in Curves is published by Bored Wolves Press.


Efe Murad

Efe Murad [İstanbul,1987] Princeton Üniversitesi’nde felsefe ve siyaset bilimi okudu; Harvard Üniversitesi’nden Osmanlı tarihi ve İslam felsefesi alanlarında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Türkçe ve İngilizce yayımlanmış altı şiir, iki düzyazı, dört ortak kitap, Ezra Pound’un Kantolar’ının (YKY, 2020) da aralarında bulunduğu on çeviri kitabı vardır. 2015-2016 yılları arasında Kadıköy’deki şiir ortamı ve şairleri anlattığı İngilizce düzyazı kitabı The Pleasures of Empty Lots Bored Wolves Press tarafından 2021’de yayımlandı. Lâle Müldür ve Ahmet Güntan gibi şairlerle birlikte 13. İstanbul Bienali’nde şiirleri yer aldı. Wellesley College’da İslam ve Osmanlı tarihi dersleri vermektedir.

Efe Murad [İstanbul,1987] studied philosophy and political science at Princeton University; received his master's and doctorate degrees in Ottoman history and Islamic philosophy from Harvard University. He has six poems, two prose, four co-written books, and ten translations, including Ezra Pound's Cantos (YKY, 2020) published in Turkish and English. His English prose book The Pleasures of Empty Lots, which describes the poetry environment and poets in Kadıköy between 2015 and 2016, was published by Bored Wolves Press in 2021. His poems were included in the 13th Istanbul Biennial together with poets such as Lâle Müldür and Ahmet Güntan. He teaches Islamic and Ottoman history at Wellesley College.


Yayın Özeti

Simetri kırılmaları yoğun madde fiziğinin vazgeçilmez bir kavramsal çerçevesi. Çağdaş kuantum fizikçileri, dünyadaki tüm olay ve yaratıyı simetri kırılmalarıyla açıklıyorlar. Simetrinin kırılması demek, mükemmel simetrinin simetrik olma özelliğini yitirerek kendini çokluğa bırakması, etrafımızda beliren her türlü görüngüyü ortaya çıkarması demek. Bu çalışmada yer alan şiirler, spekülasyona düşmeden kuantum fiziğindeki “simetri kırılması” ilkesinin metafiziksel imalarını şiir diliyle buluşturmak, kuantum fiziğinin dünya ve başlangıca dair ontolojik bulgularını Türkçenin duruluğunda yeniden kurmak amacında. Simetri kırılmaları ve bu kırılmaların anlamları hakkında fizikçi Sina Zeytinoğlu’nun İslam düşüncesi araştırmacısı Efe Murad’la yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını Efe şiirleştiriyor. Şair-sanatçı Sevinç Çalhanoğlu ise bu şiirleri eleyerek ve görsel malzemeyle bütünleştirerek bu pratiğin kitaba dönüşmesine katkı sağlıyor.

Symmetry breakings are an indispensable conceptual framework of condensed matter physics. Contemporary quantum physicists explain all things and creation in the world with symmetry fractals. Symmetry breaking means that perfect symmetry loses its symmetry and leaves itself to the multitude, revealing all kinds of phenomena that appear around us. The poems in this work aim to bring together the metaphysical implications of the principle of "symmetry breaking" in quantum physics with the language of poetry, without falling into speculation, and to reconstruct the ontological findings of quantum physics about the world and the beginning in the clarity of Turkish. Efe poetizes the audio recordings of physicist Sina Zeytinoğlu's conversations with Islamic thought researcher Efe Murad about the symmetry breaks and the meanings of these breaks. Poet-artist Sevinç Çalhanoğlu, on the other hand, contributes to the transformation of this practice into a book by eliminating these poems and integrating them with visual material.